Obchodní podmínky

14.01.2015 12:26

Obchodní podmínky

1. Nejsme plátci DPH.

2. Zboží od našich dodavatelů dodáváme obyčejně do 10 pracovních dnů ( i výrazně dříve) od závazné objednávky a složení případné zálohy přímo na prodejně či převodem na náš účet. Zboží vyráběné na zakázku a dle zadání zákazníka má dodací lhůtu závislou na požadovaném množství a lhůta je sjednána přímo při objednávce. O případném prodloužení dodací lhůty bude zákazník včas informován. 

3. Záloha je požadována, pokud nákup překročí 20 000,- Kč v paušální výši 2 000,-  Kč, případně je řešeno individuálně dle okolností, rozhodující je stanovisko prodávajícího. V  případě nedostupnosti zboží bude zákazník neprodleně informován o prodloužení dodací lhůty a pokud tato lhůta bude nevyhovující, bez zbytečného odkladu bude záloha zákazníkovi navrácena v plné výši. Záloha je po závazném objednání nevratná a slouží k pokrytí výdajů spojených se stornovanou objednávkou prodávajícího (Tomáš Hovorka), pokud se prodávající a zákazník nedohodnou jinak. Zároveň je nedílnou součástí závazné objednávky.

4. Zboží je k vyzvednutí přímo na prodejně Lucca-umělý kámen, Hřbitovní 14, Jablonec nad Nisou, bez poplatku za dopravu. Ostatní zásilky odesíláme službou dopravanapaletach.cz, případně jiným vhodným dopravcem.

5. Zákazník bude neprodleně informován o možnosti si své zboží převzít telefonicky či mailem, od této chvíle běží desetidenní lhůta pro vyzvednutí zakázky. Zakázka, která splňuje kvalitativně požadavky, je v bezvadném stavu a nebude zákazníkem přebrána do deseti pracovních dnů, propadá i s dodanou zálohou ve prospěch dodavatele bez náhrady, pokud nebude při objednání stanoveno jinak (datum pozdějšího převzetí musí být uvedeno na objednávce).

6. Zákazník je oprávněn a povinnen zkontrolovat kvalitu předávaného zboží a zboží, které nesplňuje požadavky zadané objednávkou odmítnout. Za nekvalitní zboží je považováno takové, které se svou povahou výrazně odlišuje předvedenému zboží při objednání a nesplňuje požadavky na okrasné a funkční  využití výrobku. Podmínkou uznání reklamace je dodržení pokynů k montáži, ošetření a používání výrobků stanovených výrobcem či dodavatelem. Zákazník o těchto pokynech bude informován při objednání či nejpozději převzetí zakázky ústní či písemnou formou.

7. I přes maximální snahu o dodržení nejpřísnějších podmínek a technologických postupů pracujeme s přírodním materiálem, jehož výchozí barva (písek, cement) se může lišit v závislosti na výrobních šaržích či z jiných nepředvídatelných a přírodních důvodů. Je tedy třeba počítat s možnými drobnými barevnými odchylkami a  montovat zboží z několika balení najednou, aby se případné odlišnosti přenesly na větší plochu a tím eliminovaly. Vlivem povětrnostních podmínek a používaní dostává betonové zboží svou patinu, která celkový barevný tón časem sjednotí. Během zrání betonu dochází někdy k tvorbě vápenných výkvětů, které vypadají jako šedavý povlak na pohledové čási zboží. Tento jev je však pro beton naprosto přirozený a během několika měsíců se většinou ztratí sám i bez zásahu člověka. Na čištění výrobků od výkvětu se používá vysokotlaký čistič a speciálně k tomu určené výrobky na bázi směsi různých kyselin. Vzniku výkvětu lze předcházet vhodně zvolenou a kvalitní impregnací, která zabrání průsaku vody do struktury výrobku a následnému vyvzlínání sloučenin na povrch. Ani drobné odchylky v barvě a ani vápenný výkvět nemají žádný vliv na užitnou hodnotu výrobku, kvalitu či jeho pevnost a z těchto výše uvedených důvodů na jejich základě nemůže být uznána reklamace.

8. Pokud je sjednána doprava zboží, zákazník je povinnen při převzetí zkontrolovat neporušenost obalu a zboží, poškozené zboží je oprávněn odmítnout. Reklamece na poškození zboží při přepravě je třeba řešit přímo s dopravcem, Tomáš Hovorka jako dodávající nenese žádnou odpovědnost za případné poškození zboží třetí stranou.

9. Uzavřením závazné objednávky se prodávající zavazuje ve stanovenné lhůtě a smluvené kvalitě poskytnout kupujícímu objednané zboží a kupující souhlasí s výše uvedenými obchodními podmínkami a reklamačním řádem.

 

 

Tyto podmínky vstupují v platnost dne  13.11.2014