Jak lze usazovat dlažby Montpellier

29.05.2015 09:27

Dlažba Montpellier se dodává ve dvou tloušťkách, cca 2,5 cm a cca 4 cm. Obě varianty lze usadit do písku, štěrkopísku, suchého betonu nebo na lepidlo. 

Síla 2,5 cm do písku nebo štěrku:

  • příliš nedoporučujeme, hlavně velké formáty by mohly být náchylnější k prasknutí, nutno velmi dobře zhutnit lože a dokonale usadit (teoreticky lze, zejména menší formáty,nemůžeme však držet záruku na prasknutí dlaždic)
  • spárování provádět drceným štěrkem 4-8 mm
Síla 4 cm do písku či na štěrk:
  • lze, nutno dobře zhutnit a připravit podklad
  • nedoporučujeme pojezd aut (nelze držet záruku na prasknutí dlaždice nebo poškození vozu dlaždicí z důvodu nevhodného užití)
  • spárování provádět drceným štěrkem 4-8 mm
Síla 2,5 a 4 cm do suchého betonu či lepidla a vyspárováno:
  • libovolné využití jak pro pochozí, tak pro pojezd automobilů do 3,5 t (dle typu podloží i více)
Montáž by měla provádět odborně způsobilá osoba, nebo firma, která zároveň zajistí i správné rozvržení dilatačních spár. Pokud je montáž provedena neodborně a dojde ke škodám z důvodu nevhodné montáže či užití, nemůžeme potom nést za případné zničení dlažeb odpovědnost.